TV-tablå / Alan Shot a Little Girl

TV-programbeskrivning

Alan inser att fosterbarnet Louis tycker att han är cool och bryter mot Waldens regler för att bevara sitt nya anseende.