TV-tablå / All's Fair in Loggin' War

TV-programbeskrivning

Shelby Stanga försöker uppgradera sitt timmerimperium och tar en stor risk när han ska pröva ny utrustning.