TV-tablå / Bytt är bytt

TV-programbeskrivning

Emelie Persson och Fredrik Rydberg tävlar.