TV-tablå / Bytt är bytt

TV-programbeskrivning

Fori Rönnqvist och Amir Frendberg tävlar.