TV-tablå / Criminal Minds

TV-programbeskrivning

BAU-gruppen utreder tre liknande våldsbrott där offrens kvarlevor hittas i gamla resväskor.