TV-tablå / Dom kallar oss artister: Ögonblicket

TV-programbeskrivning

Ison Glasgow. Ison Glasgow från Ison & Fille om låtens som väckte hans musikintresse, Ahmads "Back in the day". HD. Textat sid. 199.