TV-tablå / Fågelmannen på Runde

TV-programbeskrivning

Norskt program från 2016. Fågelmannen på Runde. 27-årige Ingar Støyle Bringsvor arbetar som uppsyningsman på fågelön Runde i Sunnmøre. De senaste årens observationer visar på en bekymmersam framtid. På 20 år har antalet sjöfåglar i området halverats.