TV-tablå / Forum

TV-programbeskrivning

12:03: Assar Lindbeck: akademisk forskning i allmänhetens tjänst. Seminariet fortsätter. 12:30: Debatt om mediernas och kulturens oberoende. Debatten hålls på begäran av Liberalerna. En företrädare för varje parti har rätt att delta och Miljöpartiet företräds av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Från 27/3. 13:55: Preliminärt: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Dagligt informationsmöte med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:45: Hur väl står sig ramverket för finanspolitiken? Det finanspolitiska ramverket kom till efter den statsfinansiella krisen i början av 1990-talet. Hur anpassat är det för att bedriva finanspolitik på 2020-talet? Med Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi, Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap, m fl. Arrangör: SNS. Från förmiddagen.