TV-tablå / Forum

TV-programbeskrivning

12:03: forts Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. 13:55: Preliminärt: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Dagligt informationsmöte med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:45: forts Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT.