TV-tablå / Hardcore Pawn: Pantbanken

TV-programbeskrivning

Les beordrar Seth och Rich att städa lagerlokalen.