TV-tablå / Hardcore Pawn: Pantbanken

TV-programbeskrivning

Les planerar att skicka någon till Los Angeles.