TV-tablå / Hardcore Pawn: Pantbanken

TV-programbeskrivning

Seth får en deadline av Les och måste sälja alla sportbilder.