TV-tablå / Hawaiian Shockwave

TV-programbeskrivning

Nästan 6 miljoner amerikaner besöker Hawaii varje år och speciellt Oahu. 2015 sker 3 hajattacker under loppet av 3 veckor.