TV-tablå / Joanna Lumley, Pastry Snake & Curry

TV-programbeskrivning

Jamie och Jimmy får besök av "Absolutely Fabulous" Joanna Lumley.