TV-tablå / K-märkta ord

TV-programbeskrivning

Rea. Göran Willis och Staffan Bengtsson presenterar ord som var extra gångbara på 50- och 60-talet. Textat sid. 199.