TV-tablå / Kalla krigets fordon

TV-programbeskrivning

Svensk serie från 2014. Volvo Valp. Serie om militärhistoriska fordon från kalla krigets dagar. Del 1 av 8. Terräng- och personlastbilen Volvo Valpen. HD. Tidigare sänt 2014. Textat sid. 199.