TV-tablå / My 600-lb Life: Where Are They Now?

TV-programbeskrivning

Här möter vi några av personerna som har varit med i programmet för att ta reda på hur det går för dem ett år senare.