TV-tablå / Övergivna byggnader

TV-programbeskrivning

Sabotage i bergen. Resterna av en massiv akveduktliknande byggnad med ett stort gapande hål rakt igenom strukturen. Vad har hänt - en naturkatastrof, materialfel eller fanns dynamit med i bilden? Brittisk serie från 2018. Del 12 av 16. UR. Från 27/3 i K.