TV-tablå / Old Tricks, New Treats

TV-programbeskrivning

Barry dyker upp i Inglewood på motorcykel och med stora planer. Herb och Mike hör ljuv musik och Jarrod och Brandi använder gamla trick mot nya köpare.