TV-tablå / Pushed to the Ledge

TV-programbeskrivning

Rick och Lisa åker än högre upp för Himalayas branter till en ny sträcka som kallas för The Ledge.