TV-tablå / Små mer eller mindre kända museer

TV-programbeskrivning

Hattmuseet i Trelleborg. Sverige är fullt av små, mer eller mindre kända museer. I Trelleborg finns ett hattmuseum. Del 3 av 6. Textat sid. 199.