TV-tablå / Små mer eller mindre kända museer

TV-programbeskrivning

Textilmuseet i Dals Rostock. Sverige är fullt av små, mer eller mindre kända museer. Reportage från textilmuseet i Dals Rostock. Del 5 av 6. Textat sid. 199.