TV-tablå / Svenska tv-historier: Fel i rutan

TV-programbeskrivning

Fel i rutan. Om fel i rutan. Det är mycket som kan gå fel vid en tv-sändning. Ibland blir vi arga och irriterade. Andra gånger är det hysteriskt roligt. Vad är det som gör att vi blir så fascinerade när det blir fel i tv? Med Beppe Starbrink, Ann-Britt Ryd Pettersson, Rikard Palm, Pia Hultgren, Jenny Jägerfeld. HD. Textat sid. 199.