TV-tablå / The Hustler Hustle

TV-programbeskrivning

James förhandlar köpet av Hustler Buildning på Sunset Strip och sitter plötsligt på andra sidan bordet med Larry Flynt.