TV-tablå / Three Gays of the Condo

TV-programbeskrivning

Homer hittar ett brev som Marge skrev till honom innan de var gifta och blir orolig att hon inte älskar honom.