TV-tablå / Top Gear

TV-programbeskrivning

Det blir ännu en episk resa när James, Jeremy och Richard ska försöka tillryggalägga hela Vietnam på bara åtta dagar.