TV-tablå / Christmas Wrap

TV-programbeskrivning

En lokal räddningsfirma hälper personer som hamnat i nöd på grund av de brutal vind och väderförhållandena som råder på motorvägarna under vintern.