TV-tablå / Flying Crocs

TV-programbeskrivning

Matt förflyttar stora krockodiler från människor och boskap med hjälp av helikopter så att ingen ska komma till skada.