TV-tablå / Forum

TV-programbeskrivning

09:00: Så säkrar små kommuner ekonomin. Är färre och större kommuner lösningen för att alla ska få den välfärd som krävs? En jämförelse mellan Finland, Norge och Sverige. Med Annika Wallenskog, Sveriges Kommuner och Landsting, Helge Eide, Kommunenes Sentralforbund och Benjamin Strandberg, Finlands Kommunförbund. Moderator: Marianne Rundström. Arrangör: Kvalitetsmässan. 10:00: Konkurrenskraft i urbaniseringens tid. Betyder urbanisering att storstäderna växer på mindre orters bekostnad? Vad kan regioner göra för att öka sin attraktionskraft? Martin Andersson, professor BTH, Katrien Vanhaverbeke, SKL och Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren. Moderator: Pernilla Norlin. Arrangör: Kvalitetsmässan. 11:00: AI i skolan. Hur förändrar AI lärandet? Vissa menar att artificiell intelligens inte kan ersätta lärare, andra att lärare inte behöver närvara. Micco Grönholm, Head of Future och Simon Melin, förskollärare, samt Anna Bjurström, Vinnova och Troed Troedsson, framtidsanalytiker. Arrangör: Kvalitetsmässan.