TV-tablå / Funeral at Fifty-Mile

TV-programbeskrivning

Vid en ranchägares grav i Wyoming chockar en men alla sörjande, inklusive den avlidnes dotter, med att påstå sig vara den riktiga arvtagaren.