TV-tablå / Hardcore Pawn: Pantbanken

TV-programbeskrivning

En arg och hotfull kund sätter hela butiken på högsta beredskap.