TV-tablå / Hardcore Pawn: Pantbanken

TV-programbeskrivning

Les köper in en massa TV-apparater.