TV-tablå / Hardcore Pawn: Pantbanken

TV-programbeskrivning

Les kallar till möte med alla anställda.