TV-tablå / Hardcore Pawn: Pantbanken

TV-programbeskrivning

Les och Seth är inte överens om en potentiellt ny arbetsmetod.