TV-tablå / Masonic Pawn

TV-programbeskrivning

Festa loss med pantstjärnorna när en hatt som burits av Prince landar i butiken.