TV-tablå / Polis på plats

TV-programbeskrivning

Konstaplarna kallas till en högljudd Halloweenfest.