TV-tablå / USA:s förgyllda tid

TV-programbeskrivning

USA:s extremt rika under 1800-talets slut. Under den förgyllda tiden fick kapitalismen alltmer grepp om amerikanernas liv. När delar av befolkningen svalt ihjäl började statens roll ifrågasättas - vem tog ansvar för de en miljon arbetslösa i landet? Samtidigt började USA en resa mot den stora depressionen med massarbetslöshet och en ny revolutionär arbetararmé växte fram, arbetare som varken hade tilltro till staten eller bankerna. Del 2 av 2. Från 12/10 i K. Även i K 15/10 och K 16/10.