TV-tablå / You're a Champion, Prove It

TV-programbeskrivning

Den första destinationen är Island, där måste lagen korsa en djup dalgång.