TV-tablå / Fast N' Loud

TV-programbeskrivning

Aaron sliter ensam för att få sin BMW klar när tävlingsdagen närmar sig. Richard måste handskas med en katastrof med Challenger:n i den sista testen.