TV-tablå / Quagmire's Mom

TV-programbeskrivning

Peter upptäcker att hans egentliga förnamn är Justin, och antar namnet som sitt yngre alter ego.