TV-tablå / Berlin Marathon

TV-programbeskrivning

Kommentering: Robert Tennisberg & Jonas Mellblom. Plats: Berlin.