TV-tablå / Byte Club

TV-programbeskrivning

Mariana och de andra kvinnorna på jobbet grundar en "fight club" för kvinnor i Tech för att hantera sexism på arbetsplatsen. Callie och Rebecca är oense om hur de ska hantera en trakasseri-situation.