TV-tablå / Dövas historia genom tiderna

TV-programbeskrivning

Oralismen. Oralismen har dominerat till en stor del av dövas liv och skolundervisning genom historien. En stor händelse är Milanokongressen 1880, som var starten till en mörk historia för många döva. Del 4 av 7. UR. HD. Tidigare sänt 2019. Även i SVT2 26/9.