TV-tablå / En bild berättar

TV-programbeskrivning

Lee Miller. Lee Millers liv skulle kunna fylla många spelfilmer och romaner. Här lär vi känna henne på drygt fyra minuter genom de händelser vilka i krigets slutskede gjorde att hon badade i Hitlers badkar. HD. Textat sid. 199.