TV-tablå / Hovercraft

TV-programbeskrivning

Guy Martin försöker slå hastighetsrekordet för en svävare. Svävare är dock ett notoriskt instabilt fordon när det kommer upp i hastighet och Guy befinner sig utanför sin comfort zone.