TV-tablå / NCIS

TV-programbeskrivning

NCIS utreder det uppenbara självmordet på en pensionerad marinofficer som var med i Palmers och Knights samtalsgrupp.