TV-tablå / Nyheter på lätt svenska

TV-programbeskrivning

En nyhetssändning som är på lätt svenska. För människor med annat modersmål än svenska och för svensktalande som av andra skäl vill ha tydliga nyheter. Textat sid. 199.