TV-tablå / Oddasat

TV-programbeskrivning

Samiskspråkiga nyheter. Textat sid. 199.