TV-tablå / Paddington Station

TV-programbeskrivning

Ett tåg spårar ut inne på perrongen vid Paddington.