TV-tablå / Superoppusserne

TV-programbeskrivning

I denna episod möter ensamstående mamma Ingri och hennes tre döttrar på Åssiden i Drammen.